TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 08-02-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 2 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2022 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075
2023 34838 60755 52766 64948 06194 35492 18198

Thống kê chạm XSMB tháng 2

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 6 lần 4 lần 11 lần
1 0 lần 4 lần 9 lần
2 0 lần 6 lần 7 lần
3 3 lần 0 lần 5 lần
4 2 lần 5 lần 7 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 7 lần 3 lần 4 lần
7 3 lần 1 lần 6 lần
8 3 lần 7 lần 6 lần
9 6 lần 0 lần 5 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
37 - 29 5 ngày 05-02-2023, 03-02-2023, 01-02-2023, 30-01-2023, 25-01-2023
74 - 12 4 ngày 04-02-2023, 03-02-2023, 01-02-2023, 28-01-2023
99 - 95 4 ngày 06-02-2023, 05-02-2023, 30-01-2023, 28-01-2023
64 - 57 4 ngày 05-02-2023, 04-02-2023, 30-01-2023, 26-01-2023
84 - 71 4 ngày 07-02-2023, 31-01-2023, 29-01-2023, 25-01-2023
34 - 74 4 ngày 06-02-2023, 04-02-2023, 02-02-2023, 26-01-2023
34 - 88 4 ngày 06-02-2023, 04-02-2023, 29-01-2023, 26-01-2023
04 - 83 4 ngày 07-02-2023, 04-02-2023, 28-01-2023, 26-01-2023
20 - 94 4 ngày 06-02-2023, 05-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023
79 - 20 4 ngày 05-02-2023, 30-01-2023, 29-01-2023, 27-01-2023

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
88 - 66 - 94 4 ngày 06-02-2023, 03-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023
12 - 37 - 29 4 ngày 03-02-2023, 01-02-2023, 30-01-2023, 25-01-2023
20 - 66 - 94 3 ngày 06-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023
20 - 99 - 95 3 ngày 06-02-2023, 05-02-2023, 30-01-2023
42 - 06 - 54 3 ngày 02-02-2023, 01-02-2023, 29-01-2023
00 - 34 - 04 3 ngày 04-02-2023, 02-02-2023, 26-01-2023
49 - 84 - 71 3 ngày 07-02-2023, 31-01-2023, 25-01-2023
34 - 06 - 38 3 ngày 04-02-2023, 02-02-2023, 29-01-2023
29 - 37 - 09 3 ngày 05-02-2023, 01-02-2023, 25-01-2023
20 - 66 - 88 3 ngày 06-02-2023, 29-01-2023, 27-01-2023
vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie